Átalános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Az ÁSZF hatálya és alapvető rendelkezések

Jelen szabályzat hatálya a www.elorendelek.hu címen elérhető webáruházra, a webáruház használata során létrejött értékesítésekre terjed ki.

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény vonatkozó rendelkezéseire. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók. A szerződés nyelve: magyar. 

 1. A Szolgáltató

A www.elorendelek.hu címen elérhető webáruházat az alábbi gazdasági társaság (továbbiakban Szolgáltató) működteti:

Név: Imrei Szilárd egyéni vállalkozó
Székhely: 1036 Budapest, Kolosy Tér 1/B.
Levelezési cím: 1036 Budapest, Kolosy Tér 1/B.
Adószám: 55825470-1-41
Képviselő: Imrei Szilárd
Telefonszám: +36308610969
E-mail: imrei.szilard@gmail.com
Honlap: https://www.elorendelek.hu
Bankszámlaszám: 11773315-11828824-00000000

 

 1. Tárhely szolgáltató

A www.eleorendelek.hu címen üzemeltetett oldal stabil és biztonságos működéséért a mindenkori tárhelyszolgáltató felelős:

Név: SiteGround Spain S.L. – Spanyolország (CIF: B87194171)
Székhely: Calle de Prim 19, 28004 Madrid, Spain

 

 1. A Felhasználó/Fogyasztó

Felhasználó az a személy aki a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalt látogatja. Fogyasztó az a felhasználó, aki a www.elorendelek.hu oldalon a jelen ÁSZF.-ben foglaltak szerint vásárlást kezdeményez. 

 1. A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás tárgya

A Szolgáltató a www.elorendelek.hu oldalon egy webáruházat üzemeltet. A webáruházon keresztül a Szolgáltató könyvek, képregények, társasjátékok előértékesítését végzi. A Szolgáltató csak azon termékeket értékesíti, amelyeket a termékeinek katalógusából a webáruház egyes menüpontjai alatt, rendelhető besorolással elérhetővé tesz. A Szolgáltató minden körülmények között fenntartja magának a jogot arra, hogy az általa értékesített termékek katalógusát megváltoztassa. 

 1. A szolgáltatás igénybevételének feltétele

A vásárlási folyamat megkezdésére, minden az oldalt látogató Felhasználó jogosult ezáltal Fogyasztóvá válva. A vásárlás megkezdéséhez a Felhasználó a termékek, a fizetési és szállítási mód kiválasztása során a webáruház rendelés menete menüpontja alatt leírtak szerint köteles eljárni. A vásárlás sikeres befejezéséhez a Fogyasztónak el kell fogadnia az oldal Adatkezelési nyilatkozatát valamint Általános Szerződési Feltételeit. 

5/b. Fizetési lehetőségek az oldalon

Bankkártyás fizetés
Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Banki átutalás
Banki átutalás válaszása esetén a szolgáltató feltünteti az utaláshoz szükséges minden adatát, ami a vásárlás végösszegének kiegyenlítéséhez szükséges. A fogyasztó saját banki rendszerén és annak feltételei mellett egyenlítheti ki az összeget.

 

 1. A szerződés létrejötte

A vásárlás akkor fejeződik be, ha a Fogyasztó a Szolgáltatótól megkapja a vásárlás elfogadásáról szóló értesítést tartalmazó automatikus vagy manuálisan kiküldött e-mailt. Az e-mailt a Szolgáltató a Fogyasztó vásárlás során megadott e-mail címére küldi automatikus rendszerén keresztül, hibátlan működés esetén azonnal.

A Fogyasztó teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt áru vételárát, valamint a kézbesítéssel járó díjat a Szolgáltatónak az általa megjelölt módon megfizette.

A Szolgáltató teljesíti a szerződést, ha a megvásárolt árut a felhasználó által megjelölt módon eljuttatja a felhasználóhoz.

A szerződés nem minősül írásbeli szerződésnek. A vásárlás során keletkezett adatokat a Szolgáltató rendszere archiválja. 

 1. A megvásárolt áru ellenértéke

A Szolgáltató a megvásárolható árukat vételárát minden esetben a Magyar Köztársaság törvényes fizetőeszközében, forintban határozza meg. A vételár minden esetben tartalmazza az általános forgalmi adót. Amennyiben ettől eltérő tájékoztatás az árunál nem szerepel, a megjelölt vételár minden esetben egy darab árucikkre vonatkozik, és nem foglalja magában az adott árucikkhez kapcsolódó egyéb termékek vételárát. A vételár nem tartalmazza a kézbesítés (szállítás) díját. Ezt a Szolgáltató egyértelműen feltünteti a fizetést megelőzően.

A megvásárolt áru ellenértékét a Fogyasztó a rendelés menete menüpontban meghatározottak szerint, az általa választott módon köteles megfizetni. Amennyiben például technikai hiba miatt téves ár jelenik meg az áruházban, az áru elküldése előtt egyeztetés végett telefonon (vagy e-mail-ben) a Szolgáltató felkeresi a Fogyasztót. A hasonló technikai hibákból fakadó megrendeléseket a Szolgáltató nem tekinti érvényesnek és nem köteles teljesíteni azokat. 

 1. A Szolgáltató felelőssége a termék rendelkezésre állásáért

A Szolgáltató a  www.elorendelek.hu katalógusát folyamatosan aktualizálja annak érdekében, hogy azon csak olyan termékek legyenek rendelhető státuszban, amelyek a Szolgáltató raktárkészletében megtalálhatóak, vagy amelyeket a Szolgáltató az általa feltüntetett határidőre be tud szerezni. Az „Előrendelés” funkció használatával a Fogyasztó előre kifizetheti a terméket. Ebben az esetben a Fogyasztó tudomásul veszi, hogy a termék szállítási ideje hosszabb a raktáron lévő termékek szállítási idejétől. Ez utóbbi esetben a beszerzési/megjelenési időt, illetve az ebből eredően meghosszabbodott kézbesítési időt a Szolgáltató a Fogyasztóval közli. 

A Szolgáltató továbbá fenntartja a jogot, hogy az oldalon megjelenő termékképek eltérhetnek a végleges terméktől. 

 1. A szállításról

A szállításos megrendelések esetén a kiszállítást a GLS General Logistics Systems Hungary Kft. (továbbiakban: GLS) futárai végzik. A megrendelt termék azonnali rendelkezésre állása esetén a kiszállítás megkezdése legkésőbb a megrendelés leadását követő ötödik munkanapon történik meg. Előrendelt termék esetén a Szolgáltató által közölt dátum az irányadó.

Miután Szolgáltató átadta a GLS számára a megrendelt termékeket, a GLS e-mailben és sms-ben is tájékoztatja fogyasztót a szállítás állapotáról és várható időpontjáról. A fogyasztó innentől a GLS-nél érdeklődhet csomagja állapotát illetően, azokon az elérhetőségeket, amiket a GLS a részére e-mailben megküld. A szállítás folyamán bekövetkező esetleges sérülésekért Szolgáltató nem vállal felelősséget. 

 1. A fogyasztó elállási joga

A távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 4-5. §-ai alapján a Fogyasztó a szerződéstől tizennégy napon belül indokolás nélkül elállhat. A Fogyasztó az elállási jogát a termék kézhezvételének napjától számított tizennégy nap elteltéig gyakorolhatja. Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a fogyasztó nyilatkozatát a határidő lejárta előtt elküldi.

A Szolgáltató köteles a Fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni.

A Fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A Fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A Szolgáltató azonban követelheti a termék nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.

A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot

− szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha az elállási határidő lejárta előtt a Szolgáltató a teljesítést a Fogyasztó beleegyezésével megkezdte;

− olyan termék értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac Szolgáltató által nem irányítható ingadozásától függ;

− olyan termék értékesítése esetében, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;

− hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;

− hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;

− szerencsejáték-szerződés esetében.

 

Amennyiben a fogyasztó a szerződéstől a jelen pontban írtak szerinti elállási jogát úgy gyakorolhatja, hogy a megvásárolt terméket saját költségén visszaküldi a Szolgáltatónak a számlával együtt. A Szolgáltató a visszaküldött termék kézhezvételét követő harminc napon belül visszaküldi a vételárat. A Szolgáltató a vételárból levonja a termék kézbesítésének költségét.

Ha a terméket a Fogyasztó használatba vette, és nem tudja hiánytalan csomagolásban, gyűrődés-, karc- és sérülésmentesen visszajuttatni, a Szolgáltató nem vállalja a termék visszavásárlását. 

 1. A fogyasztói jogok érvényesítése

Fogyasztó a jelen ÁSZF, a  www.elorendelek.hu oldalon történő vásárlásra vonatkozó egyéb szabályzatokból, valamint a vonatkozó jogszabályokból eredő jogait a 2. pontban megjelölt üzemeltetővel szemben érvényesítheti.

Fogyasztó a panaszait, kifogásait írásban, a Szolgáltató székhelyére címzett postai levélben vagy az imrei.szilard@gmail.com címre küldött elektronikus levélben közölheti.

 1. Adatkezelési tájékoztató

Adatkezelési tájékoztatónk megismeréséhez kattintson ide.

 

 

0
  A kosarad tartalma
  A kosarad üres